Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem.”

Zdrowo jem, więcej wiem” – edycja 2021/2022

W nowym roku szkolnym 2021/2022 klasa 1a przystąpiła do realizacji projektu edukacyjnego pt. „Zdrowo jem, więcej wiem”. Wzorem ubiegłych lat projekt objęła honorowym patronatem Pierwsza Dama, Agata Kornahauser-Duda.

Projekt „Zdrowo jem ,więcej wiem” to min:
– wieloaspektowa i spójna formuła wpisująca się w podstawy programowe
Ministerstwa Edukacji Narodowej;
– bogata oferta edukacyjna dla zerówek i klas I-III szkół podstawowych;
– szansa dla uczniów na zdobycie wiedzy o zdrowym odżywianiu oraz wyrobienie
prawidłowych nawyków żywieniowych, a także zdobycie cennych umiejętności
takich jak praca w grupie.

CELE:

Głównym celem projektu było wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem było również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób oraz podkreślenie roli sportu w profilaktyce zdrowotnej. Podczas trwania projektu staraliśmy się również kształcić rodziców, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną. Podczas zajęć dzieci w nieszablonowy sposób zdobywały wiedzę na temat zdrowego stylu życia,
a w szczególności odżywania i aktywności fizycznej. Jest to dla nich szansa na doskonalenie cennych umiejętności, takich jak praca w grupie oraz wyrobienie prawidłowych nawyków żywieniowych, które pozwolą w przyszłości cieszyć się dobrym zdrowiem i długim życiem.