REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023

Wnioski należy złożyć w sekretariacie szkoły (ul. Łaska 8) w terminie 11 – 18 maja 2022r.

Wnioski można pobrać w szkole podstawowej (sekretariat – ul. Łaska 8) lub ze strony internetowej szkoły.

wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego: REKRUTACJA wniosek oddziały przedszkolne