REKRUTACJA

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

ROK SZKOLNY 2021/2022

Informujemy, iż wszyscy kandydaci zostali zakwalifikowani do dalszego postępowania rekrutacyjnego. W związku z powyższym przypominany rodzicom kandydatów, iż od dnia 08.04.2021r. do dnia 16.04.2021r. należy w sekretariacie szkoły (ul. Łaska 8) złożyć pisemne oświadczenie o woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.