Szlakiem schronów i okopów…

18.06.2021r. grupa uczniów z klas VII wraz z opiekunami uczestniczyła w XXII Rajdzie Turystycznym pn. „Linią Obrony 30 DP”. Rozpoczął się on od kilkukilometrowego marszu szlakiem schronów i okopów po Ziemi Szczercowskiej.  Celem rajdu było kształtowanie postaw patriotycznych poprzez poznanie wydarzeń wojennych, propagowanie zdrowego stylu życia, integracja młodzieży. Ponadto uczniowie mogli sprawdzić swoją kondycję,
a trzeba dodać, że dzień był bardzo upalny. Kiedy dotarliśmy do Magdalenowa, grupa wysłuchała prelekcji na temat historii powstania Szczercowa oraz położenia naszej gminy.Dowiedzieliśmy się, jak przebiegały walki na tych terenach. Następnie odbyły się konkursy
o różnorodnej tematyce, były zadania: historyczne, matematyczne, geograficzne, przyrodnicze oraz  zmagania sportowe.  Uczestnicy pracowali w parach lub grupach
3-osobowych.

Zwycięzcami zostali:
1miejsce: Anastazja Dyła, Kinga Kociuga,  Alicja Kieruzel,
2miejsce: Zuzanna Malinowska, Katarzyna Dobrowolska
3miejsce: Igor Uciński, Mateusz Pokorski
Zwycięzcom jeszcze raz gratulujemy. Uczniowie otrzymali nagrody i tym miłym akcentem zakończyliśmy dzień rajdowy. Następny odbędzie się we wrześniu.