Uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klasy pierwszej.

W życiu szkoły jest kilka szczególnie ważnych uroczystości. Dzisiejsza uroczystość jest właśnie jedną z nich. Uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klasy pierwszej. Staniecie się dzisiaj pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły,  będziecie ślubować na jej sztandar – symbol tradycji, honoru i  wierności. Sztandar symbolizuje również przynależność do określonej grupy. Tą grupą w naszym przypadku jest społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie.

Życzymy Wam wielu chwil zadowolenia z własnych osiągnięć, wielu sukcesów. Dążcie do pokonywania własnych trudności! Bądźcie zdobywcami, poszukiwaczami, podróżnikami. Bądźcie radośni.