Turniej BRD

Harmonogram

Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

na szczeblu powiatu organizowanym w dniu 12.04.2023 r.

 

1. od godz. 9.30 – odprawa uczestników turnieju (miejsce- korytarz obok auli szkoły)

– sprawdzenie odpowiednich dokumentów

      Uczestnicy Turnieju muszą posiadać i przedstawić do wglądu:

  • kartę rowerową (prawo jazdy kat. AM),
  • legitymację szkolną,
  • zgodę rodziców na udział w Turnieju,
  • zaświadczenie lekarskie lub oświadczenia rodzica o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju

Grupa I – uczniowie szkół podstawowych w wieku 10-12 lat (rocznik 2011, 2012, 2013)

Grupa II- uczniowie szkół podstawowych w wieku 13-15 lat (rocznik 2008, 2009, 2010)

Grupa III- uczniowie szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych

– losowanie numerów startowych,

2. 10.00 – oficjalne rozpoczęcie Turnieju w auli szkolnej

3. 10.15 – konkurencja teoretyczna – TESTY

A.Test 1 składa się z 25 pytań obejmujących zagadnienia:

Grupa I- test dotyczy zasad i przepisów o ruchu pieszych, osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, rowerzystów, hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, znaków drogowych i sytuacji w ruchu drogowym

Grupa II- test dotyczy zasad i przepisów o ruchu pieszych, osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, rowerzystów, hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, motorowerzystów, znaków drogowych i sytuacji w ruchu drogowym

Grupa III– test dotyczy zasad i przepisów o ruchu pieszych, rowerzystów, motorowerzystów, znaków drogowych i sytuacji w ruchu drogowym

Czas pracy z testem do 25 minut.

B. Test 2 składa się z 10 pytań polegających na ustaleniu prawidłowej kolejności przejazdu przez skrzyżowanie.

Czas pracy z testem do 15 minut.

Łączny czas rozwiązywania obu testów nie może przekroczyć 40 minut.

 4. godz. 11.00 – powrót uczniów na aulę

– skorzystanie z poczęstunku,

– wspólne udanie się na część obiektu sportowego

5. godz. 11.15 – rozpoczęcie zmagań praktycznej jazdy na rowerze po torze sprawnościowym:

– omówienie przeszkód,

– omówienie punktacji,
– przestawienie drogi przejazdu po torze przeszkód,

– zmagania konkursowe

6. godz. 13.00- 13.30 – zakończenie konkurencji sprawnościowej (czas przeprowadzenia konkurencji sprawnościowej uzależniony jest od ilości uczestników Turnieju)

7. ok. godz.14.00 – zakończenie Turnieju:

– rozdanie nagród i dyplomów,

– wystąpienia końcowe.