Uczeń naszej szkoły laureatem konkursu na szczeblu ogólnopolskim

Uczeń klasy 8a – Wojciech Kuniewski został laureatem III miejsca na szczeblu ogólnopolskim w kategorii klas 8 w konkursie matematyczno-informatyczny InstaLogik dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

InstaLogik to popularyzatorski konkurs matematyczno-informatyczny dla uczniów klas 4-8 SP. Konkurs zorganizowany był przez  Placówkę Edukacji Informatyczno-Matematycznej InstaKod oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli. Partnerem Konkursu była Olimpiada Informatyczna Juniorów.

Honorowym Patronem Konkursu był Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Konkurs uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji i Nauki.

Konkurs adresowany był do wszystkich uczniów zainteresowanych zagadkami logicznymi, matematyką, do tych, którzy interesują się programowaniem lub chcieliby postawić w programowaniu pierwsze samodzielne kroki.

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań matematycznych i programistycznych młodzieży oraz propagowanie myślenia komputacyjnego.

Serdecznie gratulacje dla Wojtka oraz życzenia dalszych sukcesów.