Ogólnopolski Projekt Edukacyjno – Społeczny „Każdy inny – wszyscy równi”

 

 

 

 

 

 

Międzynarodowy Dzień Niesłyszących – realizacja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno – Społecznego „Każdy inny – wszyscy równi”

 W piątek 23 września, w związku ze zbliżającym się Międzynarodowym Dniem Niesłyszących, klasa VIIIc miała przyjemność gościć na godzinie wychowawczej panią Katarzynę Soboń – Stanisz, która pracowała z osobami niesłyszącymi i zna język migowy. Uczniowie podczas spotkania dowiedzieli się jakie mogą być przyczyny braku słuchu u człowieka, jak komunikują się osoby niesłyszące oraz z jakimi trudnościami spotykają się w życiu. Pani Katarzyna zapoznała uczniów z podstawowymi znakami języka migowego oraz alfabetem palcowym. Uczniowie przedstawili się przy użyciu alfabetu. Czas spotkania upłynął bardzo szybko, ale wniósł kolejne nowe doświadczenie do życia naszej młodzieży, uwrażliwiając ją na obecność i potrzeby osób niesłyszących.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjno – Społeczny „Każdy inny – wszyscy równi”

Nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2022/2023 do udziału w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjno – Społecznym „Każdy inny – wszyscy równi”. Projekt ma na celu :

  • uwrażliwienie młodzieży na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • rozwijanie empatii wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • kształtowanie tolerancji wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • likwidowanie uprzedzeń na temat osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • przygotowanie do współuczestniczenia z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życiu.

Uczniowie klasy VIII c będą realizować zadania w terminie od 15.09.2022 roku do 15.05.2023 roku. Relacje z realizacji poszczególnych działań będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły.