Salwa Szczerców w naszej szkole

 

SALWA Szczerców

w Naszej Szkole

 

 

27.04.2023 w Naszej Szkole gościliśmy przedstawicieli Klubu Strzelectwa Sportowego SALWA p. Grzegorza Kozubowicza i p. Grzegorza Pędziwiatra, którzy przeprowadzili dla uczniów klas 8 spotkanie z zakresu przygotowania do szkolenia strzeleckiego. Młodzież poznała zasady bezpiecznego i efektywnego posługiwania się bronią strzelecką, poznała podstawowe części składowe broni strzeleckiej jak również zapoznała się z postawami strzeleckimi. Ponadto podczas wykładu i ćwiczeń uczniowie mieli również możliwość nauczyć się prawidłowo zgrywać przyrządy celownicze, regulować oddech w czasie składania się do strzału oraz ściągać język spustowy.
Podczas spotkania zaproszeni Goście podzielili się swoim doświadczeniem trenerskim
oraz zachęcali do odwiedzenia strzelnicy pneumatycznej, która znajduje się w Szczercowie i tym samym spróbowania swoich sił w strzelectwie sportowym.

Bardzo dziękujemy przedstawicielom Klubu SALWA

za ciekawie przeprowadzone zajęcia.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej  „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Udział Naszych Uczniów  w eliminacjach powiatowych
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom

   W dniu 25.04.2023 w budynku Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

Naszą Szkołę i gminę reprezentowali uczniowie z klasy 8a Szymon Kaczmarski i Szymon Gocyła.

Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą dotyczącą tematyki z zakresu:

  • Historii ochrony przeciwpożarowej.
  • OSP i Związku OSP RP.
  • Prewencji przeciwpożarowej.
  • Ratownictwa medycznego.
  • Organizacji szeroko pojętego ratownictwa.

Turniej składał się z dwóch etapów. W pierwszym z nich uczniowie zmagali się z 30 pytaniami testowymi. Do etapu drugiego zakwalifikowali się najlepsi, wśród nich Szymon Kaczmarski, który ostatecznie po części ustnej zdobył III miejsce w swojej kategorii wiekowej.

Naszym Uczniom serdecznie gratulujemy.

W tym miejscu dziękujemy również Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczercowie, która wspomogła Nas w przygotowaniu uczniów do Turnieju, jak również udostępniła jeden ze swoich pojazdów, który bezpiecznie dowiózł nas do celu.

Zwycięstwo Naszych Uczniów – XLIV BRD

Zwycięstwo Naszych Uczniów
w eliminacjach powiatowych
XLIV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

W dniu 12.04.2023 w Naszej szkole odbyły się eliminację XLIV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na szczeblu powiatowym. Organizatorami Turnieju była Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie a celami zmagań konkursowych było m.in.: popularyzowanie przepisów i zasad ruchu drogowego oraz podstawowych umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uczestnicy zmagań konkursowych musieli wykazać się wiedzą dotyczącą zasad i przepisów o ruchu pieszych, rowerzystów i motorowerzystów, znaków drogowych oraz sytuacji w ruchu drogowym a także pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach. W drugiej części uczniowie startowali w konkurencji sprawnościowej podczas której pokonywali specjalnie ustawiony dla nich tor przeszkód. Na zakończenie rywalizacji turniejowej w symulowanej scence zawodnicy musieli udzielić pomocy osobie poszkodowanej.

Uczniowie startowali w dwóch kategoriach wiekowych i tak: w grupie młodszej najlepszy okazał się Krzysztof Kociński, który wraz ze swoją drużyną z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Kurnosa Drugiego zajął również I miejsce drużynowo.  Wśród starszych bezkonkurencyjni okazali się uczniowie Naszej Szkoły- indywidualnie najlepszy był uczeń z klasy 8a Igor Gryś, który wraz z kolegami Jakubem Kuśmierkiem i Mikołajem Mateusiakiem zajął również I miejsce drużynowo.

Wszystkim uczestnikom Turnieju serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki w dalszych zmaganiach na szczeblu wojewódzkim.

Turniej BRD

Harmonogram

Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

na szczeblu powiatu organizowanym w dniu 12.04.2023 r.

 

1. od godz. 9.30 – odprawa uczestników turnieju (miejsce- korytarz obok auli szkoły)

– sprawdzenie odpowiednich dokumentów

      Uczestnicy Turnieju muszą posiadać i przedstawić do wglądu:

  • kartę rowerową (prawo jazdy kat. AM),
  • legitymację szkolną,
  • zgodę rodziców na udział w Turnieju,
  • zaświadczenie lekarskie lub oświadczenia rodzica o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju

Grupa I – uczniowie szkół podstawowych w wieku 10-12 lat (rocznik 2011, 2012, 2013)

Grupa II- uczniowie szkół podstawowych w wieku 13-15 lat (rocznik 2008, 2009, 2010)

Grupa III- uczniowie szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych

– losowanie numerów startowych,

2. 10.00 – oficjalne rozpoczęcie Turnieju w auli szkolnej

3. 10.15 – konkurencja teoretyczna – TESTY

A.Test 1 składa się z 25 pytań obejmujących zagadnienia:

Grupa I- test dotyczy zasad i przepisów o ruchu pieszych, osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, rowerzystów, hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, znaków drogowych i sytuacji w ruchu drogowym

Grupa II- test dotyczy zasad i przepisów o ruchu pieszych, osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, rowerzystów, hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, motorowerzystów, znaków drogowych i sytuacji w ruchu drogowym

Grupa III– test dotyczy zasad i przepisów o ruchu pieszych, rowerzystów, motorowerzystów, znaków drogowych i sytuacji w ruchu drogowym

Czas pracy z testem do 25 minut.

B. Test 2 składa się z 10 pytań polegających na ustaleniu prawidłowej kolejności przejazdu przez skrzyżowanie.

Czas pracy z testem do 15 minut.

Łączny czas rozwiązywania obu testów nie może przekroczyć 40 minut.

 4. godz. 11.00 – powrót uczniów na aulę

– skorzystanie z poczęstunku,

– wspólne udanie się na część obiektu sportowego

5. godz. 11.15 – rozpoczęcie zmagań praktycznej jazdy na rowerze po torze sprawnościowym:

– omówienie przeszkód,

– omówienie punktacji,
– przestawienie drogi przejazdu po torze przeszkód,

– zmagania konkursowe

6. godz. 13.00- 13.30 – zakończenie konkurencji sprawnościowej (czas przeprowadzenia konkurencji sprawnościowej uzależniony jest od ilości uczestników Turnieju)

7. ok. godz.14.00 – zakończenie Turnieju:

– rozdanie nagród i dyplomów,

– wystąpienia końcowe.

 

 

Uczeń naszej szkoły laureatem konkursu na szczeblu ogólnopolskim

Uczeń klasy 8a – Wojciech Kuniewski został laureatem III miejsca na szczeblu ogólnopolskim w kategorii klas 8 w konkursie matematyczno-informatyczny InstaLogik dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

InstaLogik to popularyzatorski konkurs matematyczno-informatyczny dla uczniów klas 4-8 SP. Konkurs zorganizowany był przez  Placówkę Edukacji Informatyczno-Matematycznej InstaKod oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli. Partnerem Konkursu była Olimpiada Informatyczna Juniorów.

Honorowym Patronem Konkursu był Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Konkurs uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji i Nauki.

Konkurs adresowany był do wszystkich uczniów zainteresowanych zagadkami logicznymi, matematyką, do tych, którzy interesują się programowaniem lub chcieliby postawić w programowaniu pierwsze samodzielne kroki.

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań matematycznych i programistycznych młodzieży oraz propagowanie myślenia komputacyjnego.

Serdecznie gratulacje dla Wojtka oraz życzenia dalszych sukcesów.