Uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klasy pierwszej.

W życiu szkoły jest kilka szczególnie ważnych uroczystości. Dzisiejsza uroczystość jest właśnie jedną z nich. Uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klasy pierwszej. Staniecie się dzisiaj pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły,  będziecie ślubować na jej sztandar – symbol tradycji, honoru i  wierności. Sztandar symbolizuje również przynależność do określonej grupy. Tą grupą w naszym przypadku jest społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie.

Życzymy Wam wielu chwil zadowolenia z własnych osiągnięć, wielu sukcesów. Dążcie do pokonywania własnych trudności! Bądźcie zdobywcami, poszukiwaczami, podróżnikami. Bądźcie radośni.

 

„Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

„Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

Drodzy mieszkańcy Szczercowa, nasza Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie przystąpiła do udziału w ogólnopolskim projekcie ekologicznym i edukacyjnym „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”, którego celem jest zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do promowania zachowań proekologicznych oraz podnoszenia świadomości ekologicznej na temat szkodliwości składowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prawidłowego gospodarowania odpadami.
Ta zbiórka to okazja, aby osoby prywatne, szkoły, urzędy, gminy, firmy, przedsiębiorstwa i instytucje mogły pozbyć się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt szkoła otrzyma bony wymienne na nagrody rzeczowe.
Zachęcamy do wsparcia naszej placówki i przyłączenie się do akcji. „Elektrośmieci” należy dostarczać do Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie –ul. Łaska 8 lub na ul. Rzeczna 7
w dniach od poniedziałku – piątku w godzinach pracy placówki
tj. 7.00 – 15.00. Akcja trwa do 13.11.2023 r.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie.

Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego podlegającego zbiórce.
Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego:
1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące
2. Chłodziarki, zamrażarki
3. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do chłodzenia, konserwowania
i przechowywania żywności
4. Pralki, suszarki do ubrań
5. Urządzenia kuchenne, w tym kuchenki, zmywarki
6. Piece elektryczne
7. Elektryczne płyty grzejne
8. Mikrofalówki
9. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do gotowania i innego typu przetwarzania żywności
10. Elektryczne urządzenia grzejne
11. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do ogrzewania pomieszczeń, łóżek, mebli
wypoczynkowych
12. Wentylatory elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne
Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
1. Odkurzacze, zamiatacze do dywanów oraz pozostałe urządzenia czyszczące
2. Maszyny do szycia, urządzenia używane do szycia, dziania, tkania i innego typu
przetwarzania wyrobów włókienniczych
3. Żelazka, urządzenia do prasowania, maglowania i pozostałe urządzenia służące do pielęgnacji ubrań
4. Tostery, frytkownice
5. Rozdrabniacze, młynki do kawy oraz urządzenia do otwierania i zamykania pojemników i opakowań
6. Noże elektryczne
7. Urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania zębów, golenia, masażu
oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała
8. Zegary, zegarki oraz urządzenia do celów odmierzania, wskazywania lub rejestrowania czasu
9. Wagi
10. Pozostałe małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny
1. Komputery duże stacjonarne, stacje robocze
2. Jednostki drukujące, drukarki
3. Komputery osobiste stacjonarne, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura
4. Laptopy, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura oraz notebooki
5. Puste cartridge do drukarek
6. Notepady
7. Sprzęt kopiujący
8. Elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania
9. Kalkulatory kieszonkowe i biurowe
10. Pozostały sprzęt do zbierania, przechowywania, przetwarzania, prezentowania lub przekazywania informacji drogą elektroniczną
11. Terminale i systemy użytkownika
12. Faksy, telefaksy
13. Telefony (bezprzewodowe, komórkowe) automaty telefoniczne
14. Systemy zgłoszeniowe/sekretarki automatyczne
15. Pozostałe produkty lub sprzęt służący do transmisji głosu, obrazu lub innych informacji za pomocą technologii telekomunikacyjnej
Sprzęt audiowizualny
1. Odbiorniki radiowe
2. Odbiorniki telewizyjne
3. Kamery video (sprzęt video)
4. Sprzęt hi-fi
5. Instrumenty muzyczne, wzmacniacze dźwięku
6. Pozostałe produkty lub urządzenia wykorzystywane do nagrywania lub kopiowania dźwięku lub obrazów, w tym sygnałów, lub wykorzystujące technologie przesyłu dźwięku i obrazu inne niż telekomunikacyjne
Narzędzia elektryczne i elektroniczne
1. Wiertarki, piły
2. Narzędzia do nitowania, przybijania lub przyśrubowania lub usuwania nitów, gwoździ lub
śrub
3. Narzędzia do spawania, lutowania lub podobnych zastosowań
4. Narzędzia do rozpylania
5. Kosiarki i inne narzędzia służące do prac ogrodowych
6. Pozostałe narzędzia elektryczne i elektroniczne
Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
1. Kolejki elektryczne lub tory wyścigowe
2. Kieszonkowe konsole do gier video, gry video
3. Sprzęt sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi częściami składowymi
4. Zabawki z mechanizmem elektrycznym lub elektronicznym
Przyrządy do nadzoru i kontroli
1. Czujniki dymu
2. Regulatory ciepła
3. Termostaty
4. Urządzenia pomiarowe używane w gospodarstwie domowym
Automaty do wydawania
1. Automaty do wydawania napojów gorących
2. Automaty do wydawania butelek lub puszek z zimnymi i gorącymi napojami
3. Automaty do wydawania produktów stałych
4. Automaty do wydawania pieniędzy – bankomaty
5. Inne wydające wszelkiego rodzaju produkty
Baterie i akumulatory
1. Baterie i akumulatory ołowiowe
2. Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
3. Baterie alkaliczne

30! Akcja Sprzątanie Świata

30!Akcja Sprzątanie Świata łączy ludzi

We wrześniu nasza szkoła przyłączyła się do tegorocznej, 30.edycji Akcji Sprzątanie Świata- Polska. Bliska jest nam troska o naturę i nasze najbliższe otoczenie.

W dniu 21 września 2023r. uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej
im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie wzięli udział w 30 międzynarodowej Akcji Sprzątanie Świata. Hasło tegorocznej kampanii organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia brzmiało „Sprzątanie świata łączy ludzi”. Wraz z uczniami wybraliśmy się wzdłuż brzegu rzeki Widawki w celu posprzątania zalegających śmieci. Uczniowie wraz z opiekunami zostali podzieleni na grupy i zaopatrzeni w worki na śmieci oraz rękawiczki ochronne. Przed akcją uczniowie uczestniczyli w pogadance , która miała zwrócić uwagę na konieczność segregowania śmieci. Uczniowie zostali poinstruowani
o zasadach segregacji i zachowaniu bezpieczeństwa w czasie zbierania śmieci.

W akcji uczestniczyli uczniowie kl. 0-8. Dzieci wykazały się ogromnym zaangażowaniem na rzecz ochrony środowiska . Dzięki Akcji Sprzątania Świata nasi uczniowie zdobyli świadomość ekologiczną, która będzie towarzyszyć im przez całe życie.

Wspólnie promujmy ideę nieśmiecenia w naturze, która od samego początku przyświeca Akcji oraz hasło „Sprzątanie świata łączy ludzi”.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za ogromne  zaangażowanie.

 

 

 

„Mobilność edukacyjna uczniów ze Szczercowie szansą na sukces”

 

 

Informacje o projekcie:

Przedsięwzięcie „Mobilność edukacyjna uczniów ze Szczercowie szansą na sukces” współfinansowane jest przez Unię Europejską.

Projekt: „Mobilność edukacyjna uczniów ze Szczercowie szansą na sukces”

Nr projektu: 2023-1-PL01-KA122-SCH-000141581

Projekt realizowany jest prze Szkołę Podstawową im. ks. J. Baranowicza w Szczercowie,     ul. Łaska 8, 97-420 Szczerców.

Organizacją goszczącą jest szkoła Aggrupamento de Escolas Andre Soares z Miasta Braga, Portugalia.

Cele projektu:

 1. Podniesienie poziomu wiedzy, kompetencji, umiejętności 30 uczniów, w tym
  w zakresie  podstawy programowej w ramach przedmiotów j. angielski, informatyka, biologia, geografia, historia.
 2. Wzmocnienie współpracy z placówką przyjmującą oraz wymiany dobrych praktyk
  i współpracy międzynarodowej.
 3. Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w szczególności językowych, osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się.
 4. Doskonalenie umiejętności cyfrowych.
 5. Rozwijanie kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Korzyści z projektu:

 1. Zwiększenie świadomości obywatelskiej, zrozumienia, poszanowania i tolerancji
  dla odmiennych kultur i obyczajów.
 2. Wzmocnienie umiejętności w praktycznym zastosowaniu języka, przełamaniu barier
  w mówieniu i swobodnej rozmowie.
 3. Mocny, realny i mierzalny wzrost kompetencji kluczowych.
 4. Kształtowanie ciekawości świata, poszerzenie horyzontów i myślenia perspektywicznego.
 5. Wzrost szans i pozytywny wpływ na uczniów narażonych na wykluczenie społeczne. Zwiększenie motywacji do nauki, dalszego uczestnictwa w kształceniu podstawowym, po okresie spędzonym za granicą w ramach mobilności.
 6. Podniesienie wyników w nauce uczestników projektu dzięki nabyciu nowych umiejętności, w tym cyfrowych.
 7. Uświadomienie potrzeby uczenia się przez całe życie.
 8. Pozytywny wpływ na zachowania uczniów, ograniczenie kłopotów wychowawczych.
 9. Zwiększenie wiedzy na temat Erasmus + i jego priorytetów, możliwości wykorzystania jego oferty w dalszej edukacji.
 1. Uczestnicy projektu rozwiną zachowania proekologiczne oraz zwiększą wrażliwość
  na piękno przyrody i ład przestrzenny oraz zdobędą świadomość jedności
  ze środowiskiem przyrodniczym i społeczno – kulturowym.

Regulamin Rekrutacji

Aneks nr 1 do Regulaminu