Konkurs dla szkół

 

#KONKURS

Konkurs towarzyszący Dniom Otwartym Funduszy Europejskich ROZSTRZYGNIĘTY

Aby wziąć udział w konkursie, uczniowie musieli wykonać pracę plastyczną pokazująca, w jaki sposób Fundusze Europejskie wpływają na życie dzieci.

Klasa II a wygrała jednodniową wycieczkę po województwie łódzkim dla całej klasy.

Gratulujemy klasie II a

oraz wychowawcy p. Emilii Wróblewskiej

zajęcia II miejsca w konkursie

Życzymy udanej, pełnej wrażeń wycieczki.

30-lecie nadania szkole imienia ks. Józefa Baranowicza

Obchody 30- lecia
nadania Naszej Szkole imienia ks. Józefa Baranowicza i sztandaru szkoły

30 maja Nasza Szkoła obchodziła 30 rocznicę nadania jej imienia i jednocześnie sztandaru. Od 3 dekad patronem Naszej Szkoły jest ks. Józef Baranowicz, który ze wspomnień swojej siostry: „urodził się w Szczercowie 2 lutego 1896 r., tu też ukończył szkołę podstawową.

Do wybuchu I wojny światowej pracował w Urzędzie Gminy Pruszków, w 1915 r. wyjechał do Kijowa, gdzie podjął naukę w państwowym gimnazjum. Po maturze wstąpił na Uniwersytet Kijowski. Z powodu działań wojennych musiał jednak opuścić Kijów
i znalazł się w Poznaniu, gdzie wstąpił na wydział tamtejszego uniwersytetu. Po roku przerywa studia i wstępuje do seminarium Duchownego Diecezji Łucko- Żytomirskiej.
W roku 1924 otrzymał święcenia kapłańskie. Będąc już księdzem ukończył studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu  im. J. Kazimierza we Lwowie. Przez wiele lat pracował jako katecheta szkół średnich  w Dąbrowie Górniczej. Do rodzinnego Szczercowa powrócił już jako emeryt. Jednak pomimo sędziwego wieku bez przerwy organizował bezpłatne nauczanie młodzieży, przygotowywał ją do egzaminów
w szkołach średnich i wyższych, udostępniał swoją bibliotekę, ponadto udzielał wsparcia finansowego. Przyczynił się do powstania w Szczercowie liceum ogólnokształcącego. To dzięki niemu uczniowie szkoły podstawowej mogli przenieść się do nowego budynku. Czynił również starania w kierunku utworzenia w naszej miejscowości filii wyższej uczelni. Umieścił na swoim domu wmurowaną tablicę „Wszystko dla młodzieży uczącej się w szkołach średnich i wyższych. X.J.B”.
Ks. J. Baranowicz zmarł 23 stycznia 1976 r.  w wieku 82 lat”. Jego grób znajduje się na parafialnym cmentarzu, a od 23 stycznia 1993 r. został patronem Szkoły Podstawowej w Szczercowie”.

Uroczystości Jubileuszowe rozpoczęły się mszą św. w Parafialnym Kościele pw. NNMP  w Szczercowie a mszę celebrował proboszcz naszej parafii ks. Zenon Miksa. Następnie społeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi przemarszem przez ulice Szczercowa przeszła do budynku hali sportowej przy ZSP gdzie odbyła się uroczysta akademia. Na początku głos zabrała p. Dyrektor Aleksandra Siciarz, która powitała
i przedstawiła zaproszonych gości – wójta Gminy Szczerców p. Krzysztofa Kamieniaka, który objął swoim patronatem uroczystości jubileuszowe, przewodniczącą Rady Gminy p. Barbarę Szczepanik, dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą
w Piotrkowie Trybunalskim  p. Tomasza Trzaskacza, członka zarządu Rady Powiatu
z Bełchatowa p. Adamę Baryłę, Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania z Bełchatowa p. Jarosława Korpasa wraz z p. Barbarą Bagińską, p. Teresę Rosiak kierownika Referatu Oświaty
w Szczercowie, przewodniczącą Komisji Oświaty i Kultury p. Marzenę Małecką, proboszcza Parafii Szczerców ks. Zenona Miksę oraz wiceprezesa Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” p. Jolantę Pacholak.
Pani Dyrektor przywitała również zaproszonych dyrektorów szkół z gminy Szczerców
p. Katarzynę Kucharską, p. Łucję Majchrzak, p. Longinę Haładę, p. Dianę Adasiewicz, p. Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Szczercowie Agnieszkę Grabowską, byłych dyrektorów szkoły podstawowej p. Reginę Kucharską oraz p. Wiesławę Drzewosz
a także obecnych dyrektorów Naszej Szkoły p. wice-dyrektor Grażynę Dobrowolską oraz  p. wice-dyrektor Małgorzatę Herczyńską. Pani Dyrektor A. Siciarz przywitała także całą społeczność szkolną wraz z Uczniami, Nauczycielami oraz Rodzicami.  W swoich słowach nawiązała do własnych wspomnień z lat szkolnych, przybliżając również uroczystości nadania szkole imienia sprzed 30 lat oraz zwróciła uwagę, że nauka i chęć zdobywania wiedzy stanowi jedną z wartości człowieka. W swoim wystąpieniu
p. Dyrektor przedstawiła również uczniów, laureatów biorących udział w konkursach szkolnych odbywających się z okazji Jubileuszu.

Po oficjalnym wystąpieniu przyszedł czas na uroczystą akademię, którą rozpoczął polonez przygotowany przez p. Aleksandrę Siciarz w wykonaniu uczniów klasy 6a i 6c. Następnie najstarsi uczniowie naszej szkoły, przedstawiciele klas 8 a, 8 e i 8c
w krótkich wspomnieniach byłego proboszcza ks. Alojzego Puszczyńskiego,
p. Zofii Kowalczyk, p. Jana Zduńskiego  przybliżyli sylwetkę ks. Józefa Baranowicza – księdza oddanego swojej posłudze, osoby oddanej dzieciom i młodzieży, który swoje ostatnie lata życia w Szczercowie poświęcił dla najmłodszych mieszkańców swojej rodzinnej miejscowości. Osoby, która pragnęła za wszelką cenę zaszczepić w młodych ludziach chęć do kształcenia się, chęć do poznawania i rozwijania. To dzięki tej wyjątkowej dla społeczności Szczercowa postaci zostało wybudowane liceum,
w którym obecnie znajduję się ZSP. Opisując sylwetkę patrona Naszej Szkoły można
by powiedzieć Dzielenie się z drugim człowiekiem było przesłaniem ks. Józefa Baranowicza.

Obok wspomnień i recytacji podczas akademii zaprezentował się również chór szkolny, prowadzony przez p. Renatę Pęciak i p. Krzysztofa Gosławskiego, który między innymi zaśpiewał piosenkę „Jesteśmy stąd”. Swoje wokalne umiejętności zaprezentowały również uczennice Amelia Mesjarz z kl. 6 a i Agata Wawrzyniak z kl. 8 e, które
w nostalgicznych i wzruszających piosenkach oddały charakter uroczystości. W jednym
z zaprezentowanych utworów mogliśmy również usłyszeć akompaniament na gitarze
w wykonaniu uczennic z kl. 6a Kingi Siewiery oraz Klaudii Cieślak. Na zakończenie uroczystości zaproszeni Goście na ręce p. Dyrektor złożyli społeczności szkolnej życzenia, kwiaty, listy gratulacyjne oraz upominki. W swoich wypowiedziach nawiązywali do historii powstania Naszej Szkoły i do sylwetki ks. Józefa Baranowicza, jako człowieka oddanego młodemu pokoleniu. Pan wójt Krzysztof Kamieniak w swoim przemówieniu zwrócił się do uczniów tymi słowami „Zdobywajcie wiedzę i umiejętności by spełnić życzenie ks. J. Baranowicza”. Ostatnim akcentem akademii był występ uczennic z klas 2 i 3, reprezentujących Szkolne Koło Taneczne pod opieka
p. Magdaleny Gruchały. Żegnając się p. Dyrektor Aleksandra Siciarz podziękowała
p. Renacie Olczak, p. Annie Peczka, p. Renacie Pęciak, p. Krzysztofowi Gosławskiemu oraz wszystkim zaangażowanym Nauczycielom i Uczniom, którzy przygotowali uroczystą akademię oraz w jakichkolwiek inny sposób włączyli się do obchodów
30- lecia nadania szkole imienia.

Warto również przy okazji wspomnieć, że w budynku szkoły w kąciku patrona uczniowie przez ostatnie dni mogli zapoznać się z kronikami szkolnymi, które były również zaprezentowane podczas oficjalnych uroczystości. Nie zabrakło również złożenia kwiatów przy grobie ks. Józefa Baranowicza, a pamiątką z odbytych uroczystości dla całej społeczności szkolnej jest zdjęcie ks. J. Baranowicza wraz z krótkim życiorysem opracowanym przez  ks. Z. Miksę i p. Iwonę Fijałkowską-Kaczmarską.

Uroczystości Jubileuszu nie mogłyby się odbyć bez wsparcia i pomocy: wójta Gminy Szczerców, GOK w Szczercowie, Jerzego Stolarza,  Ochotniczej Straży Pożarnej
z Szczercowa, Policji, Agnieszki Kaczmarskiej, Samorządowi Uczniowskiemu przy Szkole Podstawowej oraz Dyrektora ZSP w Szczercowie p. Ł. Majchrzak, którym za okazaną pomoc i wsparcie bardzo dziękujemy.

 

Konkurs na Logo Szkoły

Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu na logo szkoły.

Konkurs wygrał projekt:
Amelii Tądel z kl. VID

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto wyróżnienia otrzymali:

Nadia Czarnecka kl. 4b
Antoni Goliński kl. 8a
Ewa Buś kl. 7c
Antonina Baranek kl. 5c
Stanisław Jędraszek kl. 7b
Szymon Jaskulski kl. 8e
Kalina Andrzejczyk kl. 5c
Adrianna Kostrzewa kl. 5d
Oskar Ławniczek kl. 8c
Julia Sędzicka kl. 4b

konkurs „Wierszem o ekologii”

W poniedziałek, młodsi uczniowie naszej szkoły, zaprezentowali swoje niezwykłe zdolności recytatorskie podczas II edycji świetlicowego konkursu „Wierszem o Ekologii”. Wszyscy uczestnicy z przejęciem wyrecytowali przygotowane utwory, dotyczące ochrony naszej planety, gdyż propagowanie tej wiedzy było głównym celem konkursu. Ponadto wybrane osoby zadbały również o odpowiednie stroje i dodatki, stanowiące dodatkowy walor ich występów.

Po prezentacji jury przystąpiło do obrad, w wyniku których wyłoniono zwycięzców. Następnie, ogłoszono wyniki konkursu, przekazano słowa gratulacji i podziękowania oraz oczywiście dyplomy i nagrody dla laureatów, a także drobne upominki dla wszystkich uczestników.

Wyniki konkursu recytatorskiego „Wierszem o Ekologii”:

I miejsce: Michalina Kaczmarek kl. I c ex aequo Emilia Sztuk kl. II a

II miejsce: Dominika Kozłowska kl. II c

III miejsce: Hanna Gasińska kl. I a

Wyróżnienia: Miłosz Glapiński kl. II a, Miłosz Ratajczyk kl. II c, Pola Sztuk kl. II a

Dziękujemy za zaangażowanie i jeszcze raz gratulujemy!!!

Rajd rowerowy

Nie od dziś wiadomo, że nasza piękną okolicę możemy podziwiać podczas wycieczek rowerowych, przejażdżek konnych oraz spływu kajakowego. Jak bardzo atrakcyjna jest Gmina Szczerców mogli się przekonać uczniowie klasy VIC  i VC, którzy wzięli udział w rajdzie rowerowym w dniu 18 maja 2023r. Trasa rajdu wiodła rowerowym szlakiem turystycznym Gminy Szczerców. Przewodnikiem tegoż rajdu był Ryszard Kotyla, który notabene  trasę tą wyznaczył. Szlak który pokonali uczniowie wraz z opiekunami: p. Justyna Piela, p. Agnieszka Uniszewska, p. Monika Świostek, p. Marek Damas miała długość
ok. 20 km i obejmowała kilka punktów, których w których mieliśmy krótkie postoje.
Podczas tych  przystanków p. R. Kotyla przybliżył nam historię schronów bojowych, zwrócił uwagę na walory przyrodnicze oraz  przybliżył postać i dzieła lokalnego artysty.

Pierwszy przystanek naszego rajdu był statek przy rzece Widawka w centrum Szczercowa. Drugim przystankiem był  – Pomnik Przyrody – Aleja Brzóz – wyjątkowe skupisko kilkuset drzew brzozowych. Trzecim przystankiem były schrony wojskowe z okresu II wojny światowej. Czwartym przystankiem było Uroczysko Święte Ługi –obszar Natura 2000.
Ten wyjątkowy  kompleks leśno – torfowiskowy jest ostoją dla wielu rzadkich rośli
i  zwierząt. A dokładnie jakich to mogliśmy się dowiedzieć z tablic dydaktyczno – informacyjnych.  Piątym przystankiem było Kapliczko, czyli pracownia miejscowego rzeźbiarza Płk Bernarda Zboińskiego, który wyrzeźbił 360 niepowtarzających się  kapliczek Jezusa Frasobliwego. Szóstym końcowym punktem było „Eldorado”, gdzie dla regeneracji sił zjedliśmy kiełbaski z rożna. A dodatkową atrakcją był zjazd na tyrolce i możliwość obcowania z końmi.

Po krótkim odpoczynku ruszyliśmy z powrotem do szkoły, gdzie zakończyliśmy rajd.
Tak oto zmęczeni, ale szczęśliwi rozjechaliśmy się do domów.

Panu Ryszardowi Kotyli serdecznie dziękujemy za aktywny wypoczynek i możliwość poznania atrakcji turystycznych Gminy Szczerców.

Gorąco zachęcamy do poznawania atrakcji turystycznych Gminy Szczerców na dwóch kołach.

Z pewnością na brak wrażeń nie będzie powodu narzekać.

Noc w szkole

W dniu 05.04.2023r. w Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza przy
ul. Łaskiej odbyło się wydarzenie „Noc w Szkole”, rozpoczęte o godzinie 19.00 i trwające do 10.000 rana następnego dnia. W wydarzeniu tym wzięli udział uczniowie kl. VIC wraz z opiekunami p. Agnieszką Uniszewską i p. Moniką Świąstek. Cała zabawa rozpoczęła się od gry w podchody przygotowanej prze Maję, Marysię, Martynę, Julię. Uczniowie musieli również zmierzyć się z torem przeszkód przygotowanym przez Łukasza. Kolejnym punktem imprezy były zabawy harcerskie tu należą się ogromne brawa dla harcerzy z Hufiec ZHP Osiemnastka w Szczercowie za zaangażowanie i zaproponowane zabawy. Następnie wróciliśmy do sali  nr.6 (to była nasza stołówka) gdzie zjedliśmy przygotowane  tosty przez Natalię oraz Wiktorię. Po posiłku ponownie wróciliśmy na sale gimnastyczną,  aby rozegrać mecz piłki siatkowej. I tak do samego rana trwała zabawa, integracja, rozmowy w kręgach, przeplatane zjadaniem tostów. Co ważne nikt za wyjątkiem (Łukasza) nie zmrużył oka, pomimo przygotowanych materacy, kocy, kołder, śpiworów. Następnego dnia o godzinie 7.00 z pomocą p. Moniki przygotowaliśmy gofry z dodatkiem dżemu, brzoskwini i bitej śmietany. Po energetycznym śniadaniu mocno zmęczeni, ale z uśmiechem na twarzy dokonaliśmy wspólnego podsumowania tej, „Nocy w szkole”. Zachwytów i miłych słów nie brakowało.
Z pewnością ta „Noc w szkole” pozostanie w naszej pamięci na długo. Bo to była „Magiczna noc w szkole”. Na zakończenie uporządkowaliśmy sale lekcyjne i rozeszliśmy się do domów celem „odespania zarwanej nocy”.

Podczas tego wydarzenia obowiązywał zakaz używania telefonów komórkowych.
I co? Okazało się, że można żyć bez tego, a telefony okazały się zbędne, bo atrakcji nie brakowało.

Noc spędzona w gmachu szkoły pokazała placówkę zupełnie z innej perspektywy, nie tylko jako budynku, do którego trzeba przyjść rano z odrobionymi lekcjami, ale także miejsca, gdzie można zorganizować niezwykłe zajęcia, świetnie się bawić i miło spędzić czas przy okazji poznając się nawzajem i integrując.

Czy można polubić szkołę i odnaleźć tu swoje miejsce? Czy szkołę możemy traktować
jak drugi dom? Z pewnością tak. Pokazała to atmosfera, jaka panowała podczas tej imprezy, pełna zabawy, akceptacji, życzliwości, a domowy klimat oddawał swobodny strój sportowy,  spacery po szkolnych korytarzach w kapciach i piżamach, wspólny posiłek, gry i zabawy w gronie kolegów i koleżanek. Szkoła okazała się nie tylko miejscem nauki, ale także zabawy i rozrywki lepszej od telefonu komórkowego, komputera, czy telewizji. Taka noc w szkole, to doskonała okazja do lepszego poznania się i integracji.

Kolejny sukces naszych uczniów

 

 

Kolejny sukces w Turnieju BRD

 

 

 

11.05.2023 uczniowie naszej szkoły w składzie: Igor Gryś, Mikołaj Mateusiak, Jakub Kuśmierek i Szymon Kaczmarski brali udział w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na szczeblu wojewódzkim, który odbył się w WORD w Piotrkowie Trybunalskim.

Podczas zmagań Turniejowych uczniowie musieli wykazać się wyśmienitą znajomością przepisów ruchu drogowego, umiejętnością praktycznej jazdy na rowerze poruszając się po miasteczku drogowym oraz na specjalnym torze przeszkód. Dodatkowo drużyna musiała wykazać się praktycznymi umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy w pozorowanej sytuacji.

Niewiele nam zabrakło do zdobycia I miejsca, ale z II miejsca też się bardzo cieszymy.

  Naszym Uczniom serdecznie gratulujemy.

Salwa Szczerców w naszej szkole

 

SALWA Szczerców

w Naszej Szkole

 

 

27.04.2023 w Naszej Szkole gościliśmy przedstawicieli Klubu Strzelectwa Sportowego SALWA p. Grzegorza Kozubowicza i p. Grzegorza Pędziwiatra, którzy przeprowadzili dla uczniów klas 8 spotkanie z zakresu przygotowania do szkolenia strzeleckiego. Młodzież poznała zasady bezpiecznego i efektywnego posługiwania się bronią strzelecką, poznała podstawowe części składowe broni strzeleckiej jak również zapoznała się z postawami strzeleckimi. Ponadto podczas wykładu i ćwiczeń uczniowie mieli również możliwość nauczyć się prawidłowo zgrywać przyrządy celownicze, regulować oddech w czasie składania się do strzału oraz ściągać język spustowy.
Podczas spotkania zaproszeni Goście podzielili się swoim doświadczeniem trenerskim
oraz zachęcali do odwiedzenia strzelnicy pneumatycznej, która znajduje się w Szczercowie i tym samym spróbowania swoich sił w strzelectwie sportowym.

Bardzo dziękujemy przedstawicielom Klubu SALWA

za ciekawie przeprowadzone zajęcia.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej  „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Udział Naszych Uczniów  w eliminacjach powiatowych
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom

   W dniu 25.04.2023 w budynku Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

Naszą Szkołę i gminę reprezentowali uczniowie z klasy 8a Szymon Kaczmarski i Szymon Gocyła.

Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą dotyczącą tematyki z zakresu:

  • Historii ochrony przeciwpożarowej.
  • OSP i Związku OSP RP.
  • Prewencji przeciwpożarowej.
  • Ratownictwa medycznego.
  • Organizacji szeroko pojętego ratownictwa.

Turniej składał się z dwóch etapów. W pierwszym z nich uczniowie zmagali się z 30 pytaniami testowymi. Do etapu drugiego zakwalifikowali się najlepsi, wśród nich Szymon Kaczmarski, który ostatecznie po części ustnej zdobył III miejsce w swojej kategorii wiekowej.

Naszym Uczniom serdecznie gratulujemy.

W tym miejscu dziękujemy również Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczercowie, która wspomogła Nas w przygotowaniu uczniów do Turnieju, jak również udostępniła jeden ze swoich pojazdów, który bezpiecznie dowiózł nas do celu.

Zwycięstwo Naszych Uczniów – XLIV BRD

Zwycięstwo Naszych Uczniów
w eliminacjach powiatowych
XLIV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

W dniu 12.04.2023 w Naszej szkole odbyły się eliminację XLIV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na szczeblu powiatowym. Organizatorami Turnieju była Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie a celami zmagań konkursowych było m.in.: popularyzowanie przepisów i zasad ruchu drogowego oraz podstawowych umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uczestnicy zmagań konkursowych musieli wykazać się wiedzą dotyczącą zasad i przepisów o ruchu pieszych, rowerzystów i motorowerzystów, znaków drogowych oraz sytuacji w ruchu drogowym a także pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach. W drugiej części uczniowie startowali w konkurencji sprawnościowej podczas której pokonywali specjalnie ustawiony dla nich tor przeszkód. Na zakończenie rywalizacji turniejowej w symulowanej scence zawodnicy musieli udzielić pomocy osobie poszkodowanej.

Uczniowie startowali w dwóch kategoriach wiekowych i tak: w grupie młodszej najlepszy okazał się Krzysztof Kociński, który wraz ze swoją drużyną z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Kurnosa Drugiego zajął również I miejsce drużynowo.  Wśród starszych bezkonkurencyjni okazali się uczniowie Naszej Szkoły- indywidualnie najlepszy był uczeń z klasy 8a Igor Gryś, który wraz z kolegami Jakubem Kuśmierkiem i Mikołajem Mateusiakiem zajął również I miejsce drużynowo.

Wszystkim uczestnikom Turnieju serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki w dalszych zmaganiach na szczeblu wojewódzkim.