Film dla rodziców – Cyfrowobezpieczni

CYFROWOBEZPIECZNI.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa

Nasza szkoła została zakwalifikowana do wzięcia udziału w zadaniu publicznym pt. „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia” w ramach, którego realizowany jest projekt „CYFROWOBEZPIECZNI.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa” finansowany ze środków budżetu państwa otrzymanych od Ministra Edukacji Narodowej w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015−2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach − „Bezpieczna+”.

 W ramach programu na zebraniach z rodzicami został przedstawiony film, który dostępny jest pod linkami:
https://www.cyfrowobezpieczni.pl/filmoteka/spotkanie
lub
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=w9XXRvEOXiU