Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych trwa od 09.03.2020r. do 20.03.2020r.

Wnioski można pobrać w szkole podstawowej (sekretariat – ul. Łaska 8) lub ze strony internetowej szkoły (zakładka Dla rodziców)