ŚWIĘTO SZKOŁY

25 maja 2020r.

Obchodzimy dzisiaj ważne dla całej naszej społeczności Święto Szkoły, choć inaczej niż zwykłe, bo online, ze względu na epidemię koronawirusa, ale z pewnością bardziej emocjonalnie, gdyż po dwóch długich miesiącach mocno zatęskniliśmy za sobą i murami tego budynku. Dla zaakcentowania tego ważnego wydarzenia spróbujmy najpierw odśpiewać sobie hymn naszej szkoły.

  • tekst i ścieżka muzyczna Hymnu Szkoły:

23 stycznia 1993 roku nasza szkoła przyjęła imię ks. Józefa Baranowicza – kapłana, który  zajmuje bardzo ważne miejsce w historii naszej małej ojczyzny. W pamięci mieszkańców Szczercowa pozostał jako osoba bardzo skromna, oddana swojej miejscowości  i mimo sędziwego już wieku, bardzo aktywna i nieugięta w swych dążeniach. Ksiądz  Alojzy Puszczyński pięknie i trafnie przywołał we wspomnieniach naszego Patrona: „Choćby nie daj Boże w Szczercowie zgasły wszystkie światła, to jednak z tej ciemnej mogiły śp. ks. Baranowicza stale będzie biło mocno światło na całą miejscowość i okolicę o trzech jasnych promieniach: głębokiej wiary i pobożności, trzeźwości i skromności życia oraz bezgranicznego umiłowania człowieka, zwłaszcza młodego, potrzebującego naszej pomocnej ręki.”

Trzy lata później – 25 maja 1996 r. nasza szkoła otrzymała sztandar, na którym widnieją   hasła: „Wiara-Nauka-Cnota” – wartości, które za wzorem naszego Patrona zobowiązaliśmy się pielęgnować.

Nasz sztandar – symbol honoru naszej szkoły wiernie nam towarzyszy w najważniejszych, pięknych chwilach szkolnego życia.

Z okazji naszego święta życzmy sobie radości i satysfakcji ze zdobywania doświadczeń, umiejętności będących wyznacznikiem postaw życiowych. Warto w tym miejscu przytoczyć słowa Św. Jana Pawła II: „Nie lękajcie się szukać prawdy o sobie i otaczającym was świecie; prawdziwie wielki jest ten człowiek, który pragnie się czegoś nauczyć.”

W odpowiedzi na  apel „szukania prawdy o sobie i otaczającym świecie” oraz odkrywania swoich talentów przy okazji naszego święta odbył się konkurs plastyczny


Poniżej prezentujemy prace konkursowe:

A teraz jeszcze miłe wspomnienia z życia naszej szkolnej społeczności.

Zachęcamy do przypomnienia sobie historii naszej szkoły i kroniki o ks. Józefie Baranowiczu zamieszczonych na stronie: http://sp.szczercow.pl/szkola/historia-szkoly/ , http://sp.szczercow.pl/szkola/patron-szkoly/