Szkoła Współpracy

Nasza szkoła przystąpiła do projektu ?Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły?. Projekt rozpoczął się w marcu 2013 r. i potrwa do końca lutego 2015 r.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce, poprzez opracowanie i wdrożenie modelowych rozwiązań.

Samorząd Uczniowski reprezentują uczennice klasy V b Aleksandra Peczka i Patrycja Kucharska.

 

W ramach projektu odbyły się

- szkolenie 17 ? 18 lutego 2014 r.

- pierwszy warsztat 20 marca 2014 r.

- drugi warsztat 22 maja 2014r.

 

W ramach projektu Samorząd Uczniowski przeprowadził następujące działania:

  1. Debaty uczniowskie wśród wszystkich uczniów naszej szkoły. Uczniowskie wnioski,

sugestie i prośby dotyczące funkcjonowania samorządu uczniowskiego, współpracy

z nauczycielami i rodzicami stały się inspiracją do dalszych działań.

  1. Udział przedstawicielek SU w posiedzeniu Rady Pedagogicznej w celu przedstawienia wniosków z debat uczniowskich.
  2. Współpraca z panią dyrektor, panią intendentką i paniami kucharkami w celu zmian w szkolnym menu i wyglądzie stołówki.
  3. Poprawa stanu szkolnych sanitariatów.
  4. Zorganizowanie i przeprowadzenie Kiermaszu Wielkanocnego, z którego dochód zostanie przeznaczony na organizację Dnia Dziecka dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

 

Przed nami jeszcze mnóstwo pracy.