„Rok dla Niepodległej” w Szkole Podstawowej w Szczercowie

„Rok dla Niepodległej” w Szkole Podstawowej im. Ks. J. Baranowicza w Szczercowie

ulica Rzeczna 7

„Ta, co nie zginęła…”

W związku z przypadającą setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości  Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”.  Szkoła nasza  rozpoczęła  działania edukacyjne związane odzyskaniem niepodległości, której głównym celem było:

  • rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przeszłością,
  • wzmacnianie więzi z narodem, jego historią,
  • umacnianie postawy patriotycznej,
  • rozbudzanie szacunku do tradycji narodowych,
  • kształtowanie wrażliwości  muzycznej, plastycznej i poetyckiej,
  • zachęcanie uczniów do twórczego uczestniczenie w życiu szkolnym  i społecznym.

Szkoła swoje działania rozpoczęła akademią 5 marca 2018 r podczas której społeczność szkolna oraz mieszkańcy Szczercowa mogli obejrzeć wystawę dotyczącą 100- lecia Odzyskania Niepodległości. Wydarzenie to uczciliśmy radośnie, poprzez śpiew o wojence, szarej piechocie, bohaterach. Te pieśni, które są częścią naszej historii i narodowej kultury, zawsze prawdziwie wzruszały polskie serca. Kiedy szli na bój, towarzyszyły im pieśni
i piosenki, powstające w okopach, na froncie, w marszu. Pozwalały przetrwać trudy walki, dodawały otuchy, rozweselały. Nasze wspólne śpiewanie to hołd, jaki złożyliśmy tym, którzy w wielkim trudzie i poświęceniu wywalczyli nam  przed laty wymarzoną niepodległość. To także nasza radość, że mamy dziś wolną Polskę ”.  Podsumowanie naszych działań odbyło się 9 listopada 2018 r. Z  pewnością dzień ten zapisze się złotymi zgłoskami w historii Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Baranowicza  w Szczercowie. W tym dniu nasza placówka przez Związek Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polski została uhonorowana krzyżem za szczególne zasługi w upowszechnianiu idei pamięci narodowej oraz wyróżniającą  działalność związaną  z upamiętnianiem miejsc walki męczeństwa Narodu Polskiego, a także opiekę nad tymi miejscami. Uczniowie podziękowali Pani Dyrektor, wszystkim Nauczycielom za wychowywanie ich  młodych ludzi w duchu patriotyzmu, uczenie miłości do Ojczyzny, zaszczepienie w sercach szacunku do symboli i pamiątek narodowych. Scenariusz montażu słowno – muzycznego obejmował treści historyczne, pieśni i wiersze.
W bardzo ciekawy i obrazowy sposób przedstawiono losy naszej Ojczyzny, począwszy od zaborów, a skończywszy na roku 1918. Młodzież szkolna z zainteresowaniem i w skupieniu obejrzała i wysłuchała tej szczególnej lekcji historii. W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w naszej szkole był realizowany projekty „Dla potomnych- kapsuła czasu”. Kapsuła czasu ma znaczenie symboliczne, chcemy w ten sposób pozostawić po sobie ślad następnym pokoleniom. Nasze działania podyktowane były również ostatnim rokiem funkcjonowania  klas  gimnazjalnym, chcieliśmy w ten sposób jako społeczność szkolna pozostawić  po sobie jakiś ślad.

Wielkim wyróżnieniem dla nas  było przybycie gości, którzy naszą uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Wójt Gminy Szczerców Pan Krzysztofa Kamieniak, Przewodniczący Komisji do spraw Wyróżnień przy Zarządzie Głównym Pan pułkownik Bernard Zboiński, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Barbara Szczepanik, Przewodnicząca Komisji Oświaty Pani Teresa  Pabiś, Kierownik Referatu Oświaty Pani Teresa Rosiak, Przewodniczący  Rady Rodziców Pan Jarosława Korpas oraz Pani Katarzyna Wysocka, Pan Mariusz Gosławski  bełchatowski malarz i poeta,  autor wystawy „ Malowane kawą”, nie zabrakło przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Łodzi, władz Bełchatowa oraz związków zawodowych.

 

WYSTAWA POŚWIĘCONA  SETNEJ ROCZNICY
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ.

Ekspozycja powstała na bazie materiałów historycznych związanych z odzyskaniem  niepodległości oraz przy współpracy merytorycznej z nauczycielami praktykami. Składająca się  z 30-tu plansz wystawa wykonana jest na mobilnych nośnikach i udostępniana szkołom oraz instytucjom edukacyjnym. Materiały wykorzystane do przygotowania wystawy pochodzą z zasobów Archiwum Akt Nowych i Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Zdjęcia w  zakładce Galerie zdjęć

Podsumowanie projektu – „Kapsuła czasu”

„DLA POTOMNYCH- KAPSUŁA CZASU”

   W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
w naszej szkole realizowany był projekty „Dla potomnych- Kapsuła czasu”.  09.11.2018 podczas uroczystego apelu „Kapsuła czasu” została oficjalnie zamknięta.  Ma ona dla nas znaczenie symboliczne, chcemy w ten sposób pozostawić po sobie ślad następnym pokoleniom. Nasze działania podyktowane były również ostatnim rokiem funkcjonowania  gimnazjum, chcieliśmy w ten sposób jako społeczność szkolna pozostawić  po sobie jakiś ślad. W Kapsule Czasu znalazła się pamiątkowa kronika o naszej szkole, która uwzględniała
5 najważniejszych lat jej funkcjonowania. Począwszy od roku 1999 kiedy powstało Publiczne Gimnazjum w Szczercowie, poprzez rok 2011 kiedy naszej szkole nadano Imię Jana Pawła II i sztandar szkoły,  aż po rok obecny, ostatni rok funkcjonowania naszego gimnazjum. W kapsule umieszczono kronikę Szczercowa, która opisywała  historię powstania naszej miejscowości oraz liczne aktualne zdjęcia. Nie zabrakło w niej również księgi pamiątkowej
z życzeniami mieszkańców Szczercowa dla przyszłych pokoleń. Czwarta księga umieszczona w kapsule to księga obrazująca   Życie nastolatka w 2018 roku.
W środku kapsuły znalazły się  równie książki o św. Janie Pawle II oraz historia życia ks. Józefa Baranowicza. Umieszczono w niej także zdjęcia, ważne dokumenty z funkcjonowania naszej szkoły, plakaty, informacje, gazety oraz gadżety dotyczące naszej miejscowości i działań, które w roku 2018 miały miejsce na terenie naszej gminy. Tu również znalazło się miejsce na flagę Szczercowa, hymn Szczercowa i hymn naszej szkoły.

Mamy nadzieję, że dzięki Kapsule będziemy lepiej rozumiani przez przyszłe pokolenia. I tylko żal, że nie będzie nam dane zobaczyć reakcji osób, które 11.11. 2118 roku w 2-setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości otworzą jej wnętrze. Niech dla nich, ten dzień będzie tak ważny, jak dzień dzisiejszy dla nas.

W tym miejscu chcemy serdecznie podziękować:

- Pani dyrektor Aleksandrze Siciarz oraz pani wicedyrektor Wiesławie Drzewosz za wsparcie merytoryczne i przekazanie swoich pamiątek do Kapsuły czasu,

- panu wójtowi Krzysztofowi Kamieniakowi za wsparcie finansowe oraz  pracownikom UG za pomoc w przekazywaniu pamiątek o tematyce Szczercowa,

- Proboszczowi Parafii Narodzenia NMM w Szczercowie księdzu Zenonowi Miksa za pierwszy wpis w księdze pamiątkowej i umożliwienie jej wystawienia w kościele,

- pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Szczercowie, przedstawicielom Ludowego Klubu Sportowego „Astoria Szczerców” za przekazanie pamiątek,

- właścicielom firmy PG Budowa za ufundowanie kapsuły,

- instytucjom, stowarzyszeniom, szkołom, jednostkom OSP, orkiestrom z terenu gminy Szczerców oraz drużynie harcerskiej „Kuźnia „  im.  Jerzego Kukuczki za pomoc w tworzeniu księgi pamiątkowej,

-Radzie Rodziców oraz Samorządowi Uczniowskiemu przy Szkole Podstawowej w Szczercowie za wsparcie finansowe,

- panu Mariuszowi Gosławskiemu, który ubogacił nasz projekt o wystawę swoich pięknych prac pt: „Malowane Kawą”,

- nauczycielom naszej szkoły za pomoc w realizacji projektu,

- uczniom naszej szkoły, którzy również wspierali nas w naszych działaniach.

Autorzy projektu

100 –lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę

100 –lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Dnia 08 listopada odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości. Czytaj więcej »

Konkurs poezji i prozy obcojęzycznej.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie aktywizują się w różnego rodzaju przedsięwzięciach. Jednym z nich jest KONKURS PROZY I POEZJI OBCOJĘZYCZNEJ, który w naszej szkole odbył się już kolejny raz z rzędu i nadal cieszy się bardzo dużą popularnością.

Konkurs prozy i poezji obcojęzycznej jest cykliczną imprezą odbywającą się w naszej szkole od 2010 roku. Działania rokrocznie realizowane były  wśród uczniów klas gimnazjalnych. W ostatnim roku wygaszania gimnazjum zostali zaproszeni do współpracy nauczyciele pracujący nie tylko w naszej szkole, ale również z innych placówek na terenie gminy Szczerców. Celem konkursu było zainteresowanie młodzieży poezją oraz prozą anglo- niemiecko  i rosyjskojęzyczną oraz propagowanie czytelnictwa wśród uczniów.

Młodzież miała okazję zaprezentować swoje umiejętności językowe i aktorskie 29 października 20118 na auli przy ulicy Rzecznej 7. Przygotowania jak zwykle wymagały dużego zaangażowania, zarówno ze strony uczniów, którzy musieli zmierzyć się z nauką wiersza w języku obcym,  jak i nauczycieli, którzy czuwali nad organizacją i przebiegiem imprezy, a także udzielali wskazówek młodym artystom przy interpretacji tekstów literackich.

W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 47 uczniów ze wszystkich poziomów językowych. Występy były oceniane w trzech kategoriach: język niemiecki, język angielski i język rosyjski. Ocenie podlegała: interpretacja utworów poetyckich, poprawność językowa oraz elementy sceniczne. Jury wyłoniło zwycięzców:

 

Język niemiecki:

Miejsce 1: Amelia Ziółkowska 8c (SP Szczerców)

Miejsce 2: Milena Belica 7a (SP Szczerców)

Miejsce 3: Julia Szymorek 8c (SP Szczerców)

Wyróżnienia: Krzysztof Beśka (SP Chabielice)

                            Rozalia Majcherek 7c (SP Szczerców)

 

Język angielski:

Miejsce 1: Natalia Goszcz 3b (SP Szczerców)

Miejsce 2: Kinga Sicińska 3d (SP Szczerców)

Miejsce 3: Miłosz Siwiaszczyk 8a (SP Szczerców)

Wyróżnienie: Mateusz Beśka 3b (SP Szczerców)

 

Język rosyjski:

Miejsce 1: nie przyznano

Miejsce 2: Miłosz Studziński 7b (SP Szczerców)

Miejsce 3: Agnieszka Wojtaszewska i Milena Czarnecka 7a (SP Szczerców)

                                               

Młodym artystom serdecznie gratulujemy! Jednocześnie życzymy dalszych sukcesów i zapału do pracy!

Elżbieta Barbara Kotyla i Beata Olejniczak

                                                                                                                                                            Organizatorki konkursu