Rekrutacja klasa I

Termin składania wniosków: 05.03.2018r. – 30.03.2018r.

Termin postępowania uzupełniającego: do 21.05.2018r.

 

Procedura rekrutacji do klasy pierwszej:

PROCEDURA REKRUTACJI_2018 klasa pierwsza

 

wniosek zapisu do klasy pierwszej dla uczniów spoza obwodu szkoły:

REKRUTACJA wniosek klasa I

 

wniosek zapisu do klasy pierwszej dla uczniów z obwodu Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie:

zgłoszenie do klasy pierwszej