Rekrutacja klasa I – 2019/2020

Termin składania wniosków: 04.03.2019r. – 29.03.2019r.

Termin postępowania uzupełniającego: do 20.05.2019r.

Procedura rekrutacji do klasy pierwszej:

PROCEDURA REKRUTACJI_2019 klasa pierwsza

wniosek zapisu do klasy pierwszej dla uczniów spoza obwodu szkoły:

REKRUTACJA wniosek klasa I

wniosek zapisu do klasy pierwszej dla uczniów z obwodu Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie:

zgłoszenie do klasy pierwszej

Zarządzenie Wójta Gminy Szczerców w sprawie rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020

zarządzenie Wójta Gminy Szczerców klasa I