30! Akcja Sprzątanie Świata

30!Akcja Sprzątanie Świata łączy ludzi

We wrześniu nasza szkoła przyłączyła się do tegorocznej, 30.edycji Akcji Sprzątanie Świata- Polska. Bliska jest nam troska o naturę i nasze najbliższe otoczenie.

W dniu 21 września 2023r. uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej
im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie wzięli udział w 30 międzynarodowej Akcji Sprzątanie Świata. Hasło tegorocznej kampanii organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia brzmiało „Sprzątanie świata łączy ludzi”. Wraz z uczniami wybraliśmy się wzdłuż brzegu rzeki Widawki w celu posprzątania zalegających śmieci. Uczniowie wraz z opiekunami zostali podzieleni na grupy i zaopatrzeni w worki na śmieci oraz rękawiczki ochronne. Przed akcją uczniowie uczestniczyli w pogadance , która miała zwrócić uwagę na konieczność segregowania śmieci. Uczniowie zostali poinstruowani
o zasadach segregacji i zachowaniu bezpieczeństwa w czasie zbierania śmieci.

W akcji uczestniczyli uczniowie kl. 0-8. Dzieci wykazały się ogromnym zaangażowaniem na rzecz ochrony środowiska . Dzięki Akcji Sprzątania Świata nasi uczniowie zdobyli świadomość ekologiczną, która będzie towarzyszyć im przez całe życie.

Wspólnie promujmy ideę nieśmiecenia w naturze, która od samego początku przyświeca Akcji oraz hasło „Sprzątanie świata łączy ludzi”.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za ogromne  zaangażowanie.