Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych


Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Grafika z napisem zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Pilny komunikat w sprawie wycieczek i wydarzeń szkolnych

w związku z zagrożeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa informuję, że Wojewoda Łódzki wydał polecenie nieorganizowania wycieczek i wyjazdów uczniów i dzieci oraz nieprzyjmowania w charakterze gości grup uczniów i dzieci z innych szkół i placówek.

Polecenie dotyczy również nieorganizowania zbiorowych wyjść uczniów i dzieci do kin, teatrów, muzeów itp. oraz wydarzeń na terenie szkół i placówek takich jak akademie, apele czy koncerty.

Polecenie obowiązuje od 9 marca 2020 r. do odwołania.

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

W ostatnią środę  26 lutego 2020 roku w Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie celebrowaliśmy wspólnie uroczystość „Pasowania
na Czytelnika”, oficjalnie przyjmująca najmłodszych uczniów do grona czytelników. Głównymi bohaterami tego wydarzenia byli oczywiście pierwszoklasiści, którzy
w tym roku pierwszy raz przekroczyli mury naszej szkoły, a tym samym dopiero rozwijali umiejętność czytania i zgłębiania tajemnic szkolnej biblioteki. Oczywiście wsparcia udzielali im starsi uczniowie, nauczyciele i rodzice, którzy również brali udział w wydarzeniu.

Uroczystość jak zawsze rozpoczęła się powitaniem wszystkich gości. Następnie publiczność mogła cieszyć się krótką częścią artystyczną, przygotowaną przez młodszych uczniów naszej szkoły. Jak zawsze nie zabrakło dumnie wyrecytowanych wierszy, radosnych piosenek
i widowiskowych tańców. Wreszcie na scenę kolejno zapraszano uczniów klas pierwszych, którzy cierpliwie słuchali rad jak dbać
o książki, po czym przystąpili do złożenia uroczystego przyrzeczenia. Następnie opiekun naszej biblioteki pogratulował serdecznie wszystkim pierwszoklasistom i oficjalnie zaprosił do szkolnego skarbca książek. Głównym celem uroczystości było bowiem zachęcenie najmłodszych uczniów
do korzystania z biblioteki szkolnej, regularnego wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.

Na koniec prowadzący uroczystość podziękowali wszystkim uczniom, nauczycielom oraz gościom za udział w uroczystości i tym samym oficjalnie zakończyli całą uroczystość.

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów

w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa

Dyrektorze,

 • porozmawiaj z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
 • wywieś w widocznym miejscu w szkole instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;
 • zaapeluj do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;
 • zwróć uwagę, aby do szkoły lub przedszkola nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy;
 • poinformuj ucznia i rodzica, że jeśli nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
 • nie organizuj wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa
 • poinformuj rodzica, którego dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomił najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosił się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
 • powiadom rodzica dziecka do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy
  (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
 • sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Podaj kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego Nasz Patron – ksiądz Józef Baranowicz

        W styczniu w Szkole Podstawowej w Szczercowie, dzieci z klas I-III wzięły udział
w konkursie plastycznym pt. „Nasz Patron – ksiądz Józef  Baranowicz.” W konkursie wzięło udział 10 klas. Celem konkursu było przybliżenie sylwetki ks. Józefa Baranowicza, jego życia oraz pracy z dziećmi i młodzieżą. Uczniowie różnymi środkami plastycznymi przedstawili osobę patrona swojej szkoły. Prace były pełne uroku, dzieci wykazały się zaangażowaniem
i pomysłowością. Wyniki konkursu:

I miejsce w kategorii klas I: klasa I c

I miejsce w kategorii klas II: klasa II c

III miejsce w kategorii klas III: klasa III d

Zwycięzcy zostali nagrodzeni – otrzymali dyplomy i nagrody, pozostali uczestnicy konkursu słodkie upominki.

Projekt „Bezpieczeństwo w Internecie”

W lutym 2020r. w Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie przy ul. Łaskiej został zrealizowany projekt edukacyjny nt. „Bezpieczeństwo w Internecie” – dotyczący szeroko rozumianego bezpieczeństwa w Internecie.  W ten sposób szkoła dołączyła do akcji Dzień Bezpiecznego Internetu(DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004r. DBI 2020 odbywa się pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.

W projekcie zaproponowano i zrealizowano następujące zadania:

 1. Pogadanki dla uczniów klas I-VI:

·       Kl. I:Świat w sieci i poza nią.

·       Kl. II: Regulamin w internecie.

·       Kl. III: Gdy wydarzy się coś niepokojącego.

·       Kl. IV: Świat informacji stoi otworem!

·       Kl. V: Cyfrowy portret, czyli kilka słów o wizerunku w Internecie.

 • Kl. VI: Gdy coś mnie niepokoi w internecie.
 1. Podczas lekcji informatyki uczniowie klas IV- VI ukończyli kurs e- lerningowy na platformie edukacyjnej www.fdn.pl/kursy.
 2. Zostały przygotowane i przekazane ulotki informacyjne na temat bezpiecznego korzystania z Internetu dla klas II – VI.
 3. Uczniowie wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczny Internet – Działajmy razem!” pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Częstochowa.
 4. Uczniowie wzięli udział w ogólnopolskim projekcie badawczo – edukacyjnym pn. Granie na ekranie.
 5. W dniu 05.02.2020r. odbyło się szkolenie dla rodziców i nauczycieli pt: „Cyberprzemoc”.
 6. Została przygotowana wystawka okolicznościowa dotycząca bezpieczeństwa w Internecie i fonoholizmu.

Efekty z realizacji projektu to:

 • wyczulenie uczniów na zagrożenia, związane z nieograniczonym korzystaniem z komputera i Internetu oraz nabycie umiejętności dostosowania czasu  spędzanego przy komputerze do realnych potrzeb ucznia dotyczy, to zarówno nauki jak i zabawy,
 • zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa różnego rodzaju, jakie mogą czyhać na użytkownika w Internecie,
 • wyrobienie nawyku wybiórczego i efektywnego korzystania z Internetu,
 • nabycie umiejętności bezpiecznego sposobu korzystania z poczty elektronicznej i komunikatorów z zachowaniem podstawowych zasad netykiety,
 • weryfikowanie wiadomości oraz nabycie, dystansu do wszystkich znajdowanych treści w Sieci,
 • uczniowie wiedzą gdzie można zgłaszać informacje o przestępstwach internetowych, nielegalnych i szkodliwych treściach,
 • pedagogizacja rodziców

Wnioski:

Realizacja projektu sprzyjała uaktywnieniu uczniów i przyczyniła się do podniesienia ich kompetencji w zakresie bezpiecznych zachowań.

Kiermasz Walentynkowy i Zabawa Karnawałowa

12 lutego 2020r. w Szkole Podstawowej przy ulicy Łaskiej odbył się kiermasz walentynkowy, podczas którego można było nabyć kartki walentynkowe, upominki związane ze zbliżającym się świętem zakochanych oraz słodkie wypieki. Kiermasz spotkał się z dużym zainteresowaniem. Nad jego przebiegiem czuwał Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem. Uzyskany dochód został przeznaczony na szczytny cel, jakim było wsparcie leczenia chorego na nowotwór chłopca z Bełchatowa.  A już w następnego tygodnia – 20 lutego – odbył się w naszej szkole kolejny kiermasz, na który z szczególnym utęsknieniem czekali nasi uczniowie. Przedmiotem sprzedaży były tym razem smakołyki, które zadowoliły niejedno podniebienie: gofry, ciasta, ciasteczka, zapiekanki, przygotowane przez Szkolną Radę Rodziców. Tego samego dnia odbyła się również zabawa karnawałowa dla uczniów klas młodszych 0–III oraz pokaz mody dla uczniów starszych klas IV-VI. Wszystkim podczas tego dnia dopisywał wyśmienity humor.

REKRUTACJA 2020/2021

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych trwa od 09.03.2020r. do 20.03.2020r.

Wnioski można pobrać w szkole podstawowej (sekretariat – ul. Łaska 8) lub ze strony internetowej szkoły – zakładka Dla rodziców

Spotkanie w ramach programu „Razem możemy więcej”

W dniu 18 lutego, z małym opóźnieniem z powodu zwiększonej zachorowalności wśród uczniów, odbyło się piąte spotkanie w ramach programu innowacyjnego „Razem możemy więcej”. Podczas warsztatów w Gminnym Ośrodku Kultury w Szczercowie uczniowie wykonali wianki nawiązujące do minionego święta zakochanych, będące ciekawą ozdobą na drzwi i nie tylko… Zadaniem dzieci było wycięcie wszystkich elementów potrzebnych do wykonania stroika, a następnie stworzenie z nich własnej kompozycji. Dużo frajdy sprawiła uczestnikom zajęć praca z kolorowymi piankami. Efekty działań dzieci możemy obejrzeć na wystawie w naszej szkole.


Szanowni Rodzice, Nauczyciele,

zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu online dot. bezpieczeństwa dzieci w internecie. Szkolenie poprowadzą dziennikarz Tomasz Rożek – ambasador kampanii „e-Polak potrafi” oraz Anna Borkowska – psycholog, ekspertka Akademii NASK.

Szkolenie w ramach kampanii „Nie zagub dziecka w sieci”, poświęcone cyberprzemocy i zjawisku sekstingu, odbędzie się 30 stycznia (czwartek) o godz. 18 pod linkiem:

https://www.facebook.com/naukatolubie

Szkolenie jest częścią kampanii edukacyjno-informacyjnej Ministerstwa Cyfryzacji i NASK „e-Polak potrafi!”.

  Co ważne, każdy może wziąć udział w szkoleniu i zadawać pytania w jego trakcie.

Bezpieczeństwo dzieci w internecie to temat ważny i stale aktualny. Tempo w jakim rozwijają się nowe technologie wymaga od nas ciągłego poszerzania wiedzy w tym zakresie. Kluczowe tutaj jest wiarygodne źródło informacji. My je Państwu gwarantujemy.

 Zachęcamy także do odwiedzenia naszej strony, gdzie znaleźć można m.in. porady dla rodziców i nauczycieli, publikacje oraz filmy wyjaśniające trudne pojęcia:

www.gov.pl/niezagubdzieckawsieci